The Rose of Sharon
Figure 42/08


Oil painting done on stretched canvas (5 cm thick)

Size of canvas : 800 x 1000 mm

"Song 2:1 I am the rose of Sharon, and the lily of the valleys."

SOLD


No Prints Available
bigger than A3

 

O Here My God

Vat my hand O Heer
En lei my na U wil en eer
Vat my sondes en was dit weg
En help my om teen die versoekings te veg.

O God, U alleen kenm y pyn en seer
Ek smeek U om dit af te weer
U ken my elke dag gedagtegang
U luister na my hartsverlang

O Vader van my hart en land
Neem my siel in U Grote Hand
Bring my hart na vrede
Gee dit weer 'n rede

O Heilige Gees omring my
Vul my wese en maak my vry
Bring my weer op my knieë
Laat my bid voor elke tree

Ek dank U o God vir man en kind
Wat alles in my lewe saambind
Prys U o Heilige Heer
Aan U alleen kom al die eer

Stefanie Dicks

 

 

Home | About | Art Gallery | Achievements/Publications | Exhibitions | Links | Contact
©2023 Artofkleyn.co.za
Images are copyright of the artists and may not be reproduced without permission